0
Chúng tôi tạo khá các niềm tin.Một vài người trong chúng ta thích cách ý nghĩ là bây giờ chúng ta nghĩ là thật.Với ai đấy tạo ý kiến không hiếm. Chúng ta biết.Người này là thô bạo.Một người khác thiên làm trung

Comments